Malý příspěvek k historii vily Rozálie a Jaromíra Láskových v Brně na Vinařské ulici

Při restaurátorském zásahu na interiérech a mobiliáři vily Láskových byl v pánském pokoji za obložením nalezen složený titulní list odpoledního vydání brněnských novin Tagesbote s datem 20. října. Dělníci pracující na interiéru vily je použili k podložení obkladovéno panelu v společenském pokoji nedaleko zimní zahrady. S jistou rezervou to může ilustrovat průběh dokončovacích prací v interiéru stavby. Zásah jsem tehdy vedl, plánoval a s dalšími kolegy prováděl pro dnes již v oboru nepůsobící společnost Moravaprix.s.r.o. Prací se účastnili: Roman Friak, Martina Čechová, Kamil Raputa a Stanislav Vinš.

tagesbottelv


Posted in O restaurování, O umění by with comments disabled.