O mně

 

Mgr. Radek Ryšánek
Narozen: 12. 11. 1975
Místo: Přílepy, okr. Kroměříž
Bytem: Jugoslávská 132, 613 00, Brno- Černá Pole
Telefon: 732-750-723

Vzdělání:

2007 – Dějiny umění a Evropská etnologie, FF MU – titul Magistr (Mgr.)
1998 –  Škola uměleckých řemesel, Brno – Restaurování a konzervování dřeva a nábytku.
1995 –  Jazyková škola KP-centrum, Brno– Anglický jazyk
1994 – SPŠ Dřevařská, Bystřice pod Hostýnem – Dřevařská technologie
1990 – Lidová škola umění J. Kvapila, pod vedením ak. mal. Evy Hliněnské
1990 – Základní škola na ZŠ Laštůvkova, Brno

Licence a oprávnění

Povolení MK ČR k restaurování kulturních památek : Restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva – intarzovaného, dýhovaného a masivního nábytku

Soudní znalec

ŠKOLSTVÍ A KULTURA,Umění výtvarné, restaurování historického mobiliáře a uměleckořemeslných předmětů ze dřeva

UMĚLECKÁ ŘEMESLA,Umělecká řemesla, historický mobiliář a uměleckořemeslné předměty ze dřeva

Chronologie:

1997– současnost Restaurátor nábytku a dřeva pro různé privátní subjekty. . Samostatná realizace více než 200 projektů.

2000– Terénní výzkum zaměřený na hřbitovnictví na Valašsku pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

2001– Reinventarizace depozitáře řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

2005 – 2006 Návrh postupů, technologií a provádění restaurátorských prací v interiéru vily Dr. Lásky v Brně / podle návrhu arch. E. Škardy/ ,obklady, vestavěný nábytek, mobiliář.

2006– Záchranný zásah na úlech ze včelína J.G. Mendela /návrh postupu, technologií a provedení/ pro Památník J.G.Mendela v Brně.

2007– Udělení povolení Ministerstva kultury k restaurování památkově chráněných předmětů (Kulturních památek). Pedagogická činnost na VOŠ Restaurátorské Brně-obor restaurování nábytku.

2008– Restaurování Souboru mobiliáře s pozůstalosti Prof. Otakara Borůvky –významného českého matematika, pro Společnost Otakara Borůvky. Spolupráce s Muzeem Vyškovska restaurování souboru sedacího nábytku, příprava projektů pro budoucí restaurátorské zásahy. Restaurování souboru vybavení profesorské pracovny Prof. Jana Slováka pro PřF MU Brno. Pedagogická činnost na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení).

2009– Založení občanského sdružení Manus Habilis, financující restaurování uměleckořemeslných památek- realizace projektu restaurování Pašijového kříže v Bílovicích nad Svitavou. Restaurátorský průzkum oltáře v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích. Tvorba a administrace webových stránek www.manus-habilis.cz . Tvorba a administrace webových stránek www.rysanek.cz . Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení). Objev dosud neznámé realizace architekta Jana Letzela (tvůrce Atomového dómu v Hirošimě). Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny nábytkového umění). Účast na projektu obnovy vlastní vily architekta Dušana Jurkoviče pro Moravskou Galerii v Brně.

2010– Spolupráce při restaurování dřevěných prvků v interiéru a exteriéru Jurkovičovi vily. Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Administrace webových stránek www.rysanek.cz. Soukromá restaurátorská praxe.

2011– Soukromá restaurátorská praxe. Účast na obnově interiérů Národní kulturní památky hradu a pevnosti Špilberk. Administrace webových stránek www.rysanek.cz. Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Seriál článků Příběhy obrazů pro populárně historický magazín Otazníky historie ( autorská spolupráce s Janko Ryšánek Schmiedtovou)

2012– Soukromá restaurátorská praxe. Účast na obnově interiérů Národní kulturní památky hradu a pevnosti Špilberk. Administrace webových stránek www.rysanek.cz. Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Organizace, management a odborný dohled interaktivního projektu Slavkovské Restaurování 2012 na národní kulturní památce zámku Slavkov-Austerlitz včetně dvou TV vystoupení. Přednášková činnost pro o.s. Eruditio Publica. Seriál článků Příběhy obrazů pro populárně historický magazín Otazníky historie ( autorská spolupráce s Jankou Ryšánek Schmiedtovou)

2013- Soukromá restaurátorská praxe. Účast na obnově interiérů Národní kulturní památky hradu a pevnosti Špilberk. Administrace webových stránek www.rysanek.cz. Pedagogicképůsobení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Organizace, management a odborný dohled interaktivního projektu Slavkovské Restaurování 2013 na národní kulturní památce zámku Slavkov-Austerlitz včetně dvou TV vystoupení. Přednášková činnost pro o.s. Eruditio Publica. Přednášková činnost na Ústavu nábytku Dřevařské a lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně- historický mobiliář z pohledu restaurátora. Seriál článků Příběhy obrazů pro populárně historický magazín Otazníky historie ( autorská spolupráce s Jankou Ryšánek Schmiedtovou)

2014– Soukromá restaurátorská praxe. Restaurování mobiliáře původních pracoven a interiérů pro PřF a FF MU Brno. Administrace webových stránek www.rysanek.cz. Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Organizace, management a odborný dohled interaktivního projektu Slavkovské Restaurování 2014 na národní kulturní památce zámku Slavkov-Austerlitz včetně dvou TV vystoupení. Přednášková činnost na Ústavu nábytku Dřevařské a lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.-historický mobiliář z pohledu restaurátora, dějiny umění. Jmenován Krajským soudem v Brně soudním znalcem.

2015– Soukromá restaurátorská praxe. Založení komunitního restaurátorského ateliéru RR( research and restore) spolu s K. Mikulovou a D. Jančevem. Restaurování mobiliáře PřF MU Brno. Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské(praktická cvičení a dějiny uměleckého řemesla pro obor restaurování nábytku). Organizace, management a odborný dohled interaktivního projektu Slavkovské Restaurování 2014 na národní kulturní památce zámku Slavkov-Austerlitz.Přednášková činnost na Ústavu nábytku Dřevařské a lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně- Dějiny u umění.

 


by