Empírové hodiny

Jak už to někdy bývá, cestu do pekel dláždí dobré úmysly.  Podomácké opravy a úpravy starožitností tak mnohdy končívají jejich závažným poškozením. Taková kutilská aktivita se vtomto případě podepsala na bohatě zdobených empírových hodinách ze soukromé sbírky.

Na fotografiích si povšimněte zejména nepůvodní barevnosti a koulí u lvích tlap.  Oboje bylo nepůvodním produktem nežádoucí kreativity předchozího “ restaurátora“. Právě odstranění těchto produktů “ lidové tvořivosti“ bylo po dohodě s objednavatelem náplní mého zásahu.

Průzkum před restaurování byl proveden ve dvou rovinách. První byla technická, při níž byl předmět zkoumán v UV světle, byly pořízeny nábrusy vrstev povrchových úprav a provedena stratigrafická sonda. Ve druhé rovině byla hledána předloha, která by jasně vypovídala o původním tvaru hodin.

Přidávám pár úryvků z dokumentace a reprezentativní výběr fotografií.

…Předmět vykazuje vysokou míru novodobých úprav a oprav. Při UV luminiscenci vykazuje předmět velké množství různých povrchových úprav různého stáří. Vrchní strana křídel orla a lesklé doplňky jsou stříbřené plátkovým stříbrem na mixtion a opatřeny pokostem na šelakové bázi- luminiscence žlutooranžová, rozpustné etanolem. Tělo orla je opatřeno nátěrem zlatého odstínu provedeným na křídovou vrstvu snad na olejovém základě- luminiscence 0, lehce reaguje na aceton, reaguje na průmyslové odstraňovače (p 05). Nohy orla, vrchní část křídel, zobák a jsou zlaceny na tzv. Washgold (stříbrnou fólii opatřenou oranžovým lakem k dosažení zlatého efektu) Drapérie okolo hodin je opatřena zřejmě 4 vrstvami povrchových úprav na křídovém podkladu. Původní je zřejmě tmavě modrá s drobným zlatým dekorem- luminiscence slabá neurčitá, rozpustnost v acetonu částečně. Následuje černá- luminiscence slabá, rozpustnost v acetonu a lihu. Pak se nachází zřejmě tenká vrstva bronzového ??? ( malý rozsah- neprůkazné) emailu- luminiscence slabá, reaguje na aceton. Následuje světle modrý email- luminiscence výrazná do žluta, rozpustnost aceton a etanol částečně. Celý povrch je pak ještě nepravidelně pokryt transparentním lakem hnědožlutého zabarvení- luminiscence výrazně do žluta, rozpustnost v acetonu a etanolu částečně. Spodní část hodin kolem tlap a koulí vykazuje silně oranžovou luminiscenci mladší šelakové politury. Nyní je třeba konstatovat, že podle přiloženého srov materiálu a ve světle výsledků provedených analýz je více než pravděpodobné, že hodiny původně nebyly závěsné, nýbrž stojací. Provedený mikrofotografický průzkum prokázal jednoznačně tři silné vrstvy povrchových úprav nanesených na křídovém podkladu. Spodní vrstva je nade vší pochybnost modrá svázaná s následující černou. Následující modrá vrstva separovaná. Při průzkumu bylo dále nalezeno několik reziduí dalšího výzdobného prvku- stylizovaného žlutého květu se čtyřmi lístky. Na několika místech se na něm vyskytovala rezidua zlacení….

  1. Odstranění nevhodných novodobých úprav ( koule, přílepky, nepůvodní kování)- mechanicky.
  2. Demontáž stroje.
  3. Zpravení spojů lepených novodobými lepidly- nebylo lze tyto povolit mez podstoupení značné míry rizika pro předmět. Byly tudíž pouze zapraveny a zakřídovány. mechanicky, křídový podklad- klihová voda+ plavená křída.
  4. Sanace povrchu a sejmutí nepůvodních povrchových úprav – odklížené části křídové vrstvy jsou fixovány pomocí klihové vody, modrý email, černá vrstva jsou sejmuty (obě chemicko-mechanicky)- černý email je značně soudržný se spodní modrou vrstvou. Modrá podkladová vrstva je místy zcela probroušena až na křídový podklad do kterého je černá vrstva lokálně vsáklá. I přes pečlivé domytí lihem není možné černou vrstvu zcela sejmout bez nepřístojného rizika. Ponechaná rezidua budou zaretušována. Na nohách se po sejmutí bronzového laku ukazují stopové zbytky zlacení.
  5. Dořezby- nový podstavec ( lipové dřevo, křídované, zlacené metálem na mixtion, patinované), dořezba levého křídla ( lipové dřevo, křídované, zlacené na mixtion práškovým bronzem).
  6. Opravy zlacení- nohy jsou přizlaceny metálem na mixtion v souladu s podstavcem. Z důvodu oprav trhlin a odlomených částí bylo nutno snést lak ze stříbřených částí. Ty byly opraveny plátkovým stříbrem položeným na mixtion a následně povrchově upraveny kompozicí z šelaku, dračí krve a benátského terpentýnu podle receptu L. Losose ( Losos, 2005, s. 72). Celý povrch orla byl pak očištěn pomocí jádrového mýdly, mýdla Vulpex a nakonec dočištěn mechanicky.
  7. Retuše povrchové úpravy drapérie- vodové barvy Umton. Lístky obnoveny a doplněny pomocí zlacení metálem položeným na mixtion. Žlutý podklad již nebyl obnovován.

… Tolik tedy pár úryvků z dokumentace. Jak to celé dopadlo můžete posoudit níže.


Posted in O restaurování by with comments disabled.