Restaurování- Ateliér Research and Restore

Restaurujeme všechny uměleckořemeslné předměty ze dřeva.

Provádíme záchranné zásahy.

Nabízíme podtlakové petrifikace rozměrných i drobných předmětů.

Opravujeme zlacení a polychromie.

Restaurujeme intarzie , boulleterii, marketerie, intarzie kostí i kovem.

Nahlédněte do našeho ateliéru.

 

 


by