Restaurování- Ateliér Research and Restore

Restaurujeme všechny uměleckořemeslné předměty ze dřeva. Provádíme záchranné zásahy. Nabízíme podtlakové petrifikace rozměrných i drobných předmětů. Opravujeme zlacení a polychromie. Restaurujeme intarzie , boulleterii, marketerie, intarzie kostí i kovem. Nahlédněte do našeho ateliéru.    
by