O mně

radek-rysanek

Mgr. Radek Ryšánek
Narozen: 12. 11. 1975
Místo: Přílepy, okr. Kroměříž
Bytem: Jugoslávská 132, 613 00, Brno- Černá Pole
Telefon: 732-750-723

Vzdělání:

2007 – Dějiny umění a Evropská etnologie, FF MU – titul Magistr (Mgr.)
1998 –  Škola uměleckých řemesel, Brno – Restaurování a konzervování dřeva a nábytku.
1995 –  Jazyková škola KP-centrum, Brno– Anglický jazyk
1994 – SPŠ Dřevařská, Bystřice pod Hostýnem – Dřevařská technologie
1990 – Lidová škola umění J. Kvapila, pod vedením ak. mal. Evy Hliněnské
1990 – Základní škola na ZŠ Laštůvkova, Brno

Práce:

 • 1997 – současnost Restaurátor nábytku a dřeva pro různé privátní subjekty.
  – Samostatná realizace více než 200 projektů.
 • 2000  – Terénní výzkum zaměřený na hřbitovnictví na Valašsku pro Valašské
  muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • 2001 – Reinventarizace depozitáře řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 2005 – 2006 – Návrh postupů, technologií a provádění restaurátorských prací v interiéru vily Dr. Lásky v Brně / podle návrhu arch. E. Škardy – obklady, vestavěný nábytek, mobiliář
 • 2006 –  Záchranný zásah na úlech ze včelína J. G. Mendela (návrh postupu, technologií a provedení) pro Památník J. G. Mendela v Brně.
 • 2007 – Udělení povolení Ministerstva kultury k restaurování památkově chráněných předmětů (kulturních památek).
 • Pedagogická činnost na VOŠ Restaurátorské Brně – obor restaurování nábytku
 • 2008 – Restaurování souboru mobiliáře z pozůstalosti Prof. Otakara Borůvky – významného českého matematika, pro Společnost Otakara Borůvky.
 • Spolupráce s Muzeem Vyškovska – restaurování souboru sedacího nábytku, příprava projektů pro budoucí restaurátorské zásahy.
 • Restaurování souboru vybavení profesorské pracovny Prof. Jana Slováka pro PřF MU Brno.
 • 2009 – Založení občanského sdružení Manus Habilis, financující restaurování uměleckořemeslných památek – realizace projektu restaurování Pašijového kříže v Bílovicích nad Svitavou.
 • Restaurátorský průzkum oltáře v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích.
 • Objev dosud neznámé realizace architekta Jana Letzela (tvůrce Atomového dómu v Hirošimě). Pedagogické působení na VOŠ Restaurátorské (praktická cvičení a dějiny nábytkového umění).
 • 2010 – Účast na projektu obnovy vlastní vily architekta Dušana Jurkoviče pro Moravskou Galerii Brně.

by