Empírové hodiny

Jak už to někdy bývá, cestu do pekel dláždí dobré úmysly.  Podomácké opravy a úpravy starožitností tak mnohdy končívají jejich závažným poškozením. Taková kutilská aktivita se vtomto případě podepsala na bohatě zdobených empírových hodinách ze soukromé sbírky. Na fotografiích si […]

Restaurování barokních hodin

Původně sloužily asi jako jeden z nejdražších rámečků na obrázky potomků. Taková upatlaná a nefunkční věc a jaký může skrývat solidní kapitál. Tak jsme se s majitelem domluvili, že dáme ony zubožené hodiny do nějakého použitelného a prezentovatelného stavu. K předmětu existuje analogický […]

Malý příspěvek k historii vily Rozálie a Jaromíra Láskových v Brně na Vinařské ulici

Při restaurátorském zásahu na interiérech a mobiliáři vily Láskových byl v pánském pokoji za obložením nalezen složený titulní list odpoledního vydání brněnských novin Tagesbote s datem 20. října. Dělníci pracující na interiéru vily je použili k podložení obkladovéno panelu v společenském pokoji nedaleko zimní zahrady. […]