Díl 1. – Základní údržba starožitného mobiliáře

Základní údržba je nejdůležitějším předpokladem pro zachování estetických i historických kvalit předmětu. Historické materiály, technologie a povrchové úpravy jsou při vhodném přístupu velmi odolné a jejich trvanlivost mnohdy můžeme počítat na mnoho desítek a někdy i na stovky let. Počítáme-li nábytek starověkého Egypta, kde ovšem panují dosti specifické podmínky, pak i na tisíciletí.

Pro předměty z masivního dřeva a materiálů na jeho bázi

Je třeba mít na paměti, že dřevěné předměty mohou vlivem vlhkosti měnit své rozměry v některých směrech i o více než 10%. Proto věnujte zvýšenou pozornost podmínkám ve kterých bude předmět umístěn. Důležité je především nevystavovat předmět náhlým změnám vlhkosti a teploty. Předmět by měl být uchováván při teplotě kolem 20°C při vlhkosti v místnosti kolem 50%, max .60% . Jinak se řiďte grafem vlhkostní rovnováhy, který by měl být v každých dřevařských tabulkách. Zejména nestavějte předmět do blízkosti teplotních zdrojů, oken jimiž často větráte, nebo na jiná místa, kde by mohlo docházet k náhlým změnám teploty a výraznému vlhkostnímu spádu.

rov-v
Pro šelakové nebo kalafunové povrchové úpravy a jiné úpravy na lihové bázi

Povrch nevystavujte styku s lihem, organickými rozpouštědly, kyselinami a silnými zásadami. K čištění nepoužívejte vodu. Ošetřujte jemným setřením suchým flanelovým klůckem, nebo antistatickou prachovkou. Nepoužívejte žádné průmyslově vyráběné leštěnky na nábytek. Mohli byste způsobit nevratné poškození předmětu. Jakýkoliv zásah vždy konzultujte s odborníkem. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete nebezpečí znehodnocení, trvalého poškození, nebo i destrukce předmětu.
Pro předměty voskované
Povrch nevystavujte styku s terpentýnem, benzínem, organickými rozpouštědly, kyselinami a silnými zásadami. K čištění nepoužívejte větší množství vody. Ošetřujte jemným setřením suchým flanelovým klůckem, nebo antistatickou prachovkou. Pokud je předmět bez lesku, lze jej překartáčovat jemným šatním kartáčem. Nepoužívejte žádné průmyslově vyráběné leštěnky na nábytek. Mohli byste způsobit nevratné poškození předmětu. Jakýkoliv zásah vždy konzultujte s odborníkem. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete nebezpečí znehodnocení, trvalého poškození, nebo i destrukce předmětu.

Pro kůži

Dbejte na to, aby byla kůže udržována vláčná a nezačala praskat. Ošetřujte dostupnými prostředky na údržbu kožených čalounění. Nevystavujte styku s látkami, které mohou vyvolat vysušení a popraskání kůže, organickými rozpouštědly, silnými zásadami a kyselinami. Pokud se začne kůže lámat a praskat kontaktujte odborníka.


Posted in Školička restaurování by with comments disabled.